Бях поканен от в. Монитор да водя рубрика "Коментарът на Димитър Ганчев", която ще излиза всеки четвъртък, стартирайки от 2007.04.19. Тук ще пускам материалите така, както са отпечатани във вестника. Заради сканирането понякога липсват тиретата, за което моля да ме извините. Спрях да пускам материали там през септември-октомври 2008 г., главно поради умора и изчерпване на темите.