id = "FBMainForm_82165" action="/press2002.html" method = "post" onsubmit = "return false" >
Статии и интервюта, публикувани през 2002 г. Влизането е невъзможно. Администраторският панел е изключен и сайтовете са достъпни единствено в публикувания си вариант.

Относно отговорността на Интернет доставчиците
от mitko on 


"Пари"  15 януари 2002 , 2 стр.
Нито Бол.БГ, нито Вени Марковски или Димитър Ганчев


някога, устно или писмено, са се обявявали в подкрепа на незаконни или неморални явления не само в Интернет, но и в живота. Това заяви вчера Вени Марковски във връзка с отправените обвинения, че неговата компания и лично той са създавали уеб-страница с противозаконно съдържание. Според него това се правело по начин, който уронвал престижа на компанията. Вени Марковски припомни, че в резултат на неговата публична дейност през юли 2001 г. в Парламента бе внесен нов текст на законопроект за изменение и допълнение на НК и включването на глава Компютърни престъпления

[ ] Коментари     Permalink