До служителите в КИТ ООД / БОЛ.БГ

Писмо от Вени Марковски и Димитър Ганчев


    Уважаеми колеги,

    На 17-и март 2008 г. приключихме формално сделката по навлизането на чуждестранните инвеститори в БОЛ.БГ ООД (съответно - в КИТ ООД). Вече не сме сред акционерите на двете дружества. Те бяха изцяло изкупени от люксембургския инвестиционен фонд, който стана наш съдружник преди година (http://portal.bg/news.php?cat=main&read=20072001001 ). Предстои тази промяна да бъде официално вписана в Търговския регистър.

    Какво означава това за вас?
    Ще има процес на реорганизация, който вероятно ще засегне част от вас и вашите досегашни трудови навици. Ще работите най-вероятно от други офиси, а не от тези, в които сте свикнали. Ще имате други колеги, шефове и подчинени. По-важното е, че ще продължите да работите със същите, но и с хиляди нови клиенти.

    Какво означава това за клиентите?
    За тях не би трябвало да има промени, те ще продължат да използват услугите на БОЛ.БГ по същия начин, по който и досега. Не се съмняваме, че както и досега, с всяка изминала година качеството на предлаганите услуги ще се повишава.

    Какво означава това за нас?
    Изминаха малко над 14 години от създаването на първата ни фирма, която в момента е по-известна като БОЛ.БГ. Още с навлизането на чуждестранните инвеститори в страната, беше ясно, че рано или късно ще настъпи и момент, в който "ветераните" трябва да отстъпят място на инвестиционните фондове. За нас е чест, че бяхме активни участници в развитието на Интернет в България  - както в самото му зараждане преди години, така и в началото на процеса на консолидация и обединение на фирмите от бранша.

    Благодарности
    Благодарим на всички наши колеги, с които започнахме и продължихме да работим през годините. БОЛ е това, което е, не само поради идеите, които сме реализирали, но и благодарение на усилията на стотици хора, които са работили и продължават да работят във фирмата. Не е голяма тайна, че през нашите офиси преминаха редица хора, които намериха впоследствие своята реализация в страната или по света. Хиляди граждани намериха своите приятели, колеги и бизнес-партньори, благодарение на услугите, които БОЛ.БГ им предоставяше.
    Благодарни сме на хилядите клиенти, които бяха заедно с нас през тези години.

    София, 17.03.2008 г.